Professionelt vagtfirma i Hillerød og omegn

Vi dækker hele Hillerød og omegn inkl. Allerød,
Birkerød, Værløse, Helsinge, Fredensborg
Hørsholm, Rungsted, Farum og Ølstykke


Akutte vagtopgaver løses i Hillerød og omegn - ring 32105010

Vi løser vagtopgaver for kommuner, institutioner, boligforeninger og virksomheder
i hele Nordsjælland der er udsat for en akutopstået trussel eller sikkerhedsrisiko.
Vi har vagter klar 24 timer i døgnet til, at løse alle typer sikkerhedsopgaver.

Vi leverer stationære vagter, event vagter, psykiatri vagter, midlertidige vagter,
gymnasievagter, byggeplads vagter, receptionsvagter, portvagter og patruljering i bil.

Responstid 1-4 timer.

Dækningsområde: Hele Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Tlf.: 32 10 50 10

Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Håndtering af truende og udadreagerende borgere og patienter

Vi håndterer truende og udadreagerende borgere for kommunale og private bosteder,
plejehjem og indenfor psykiatrien. Samt i kommunalt regi hvor personalet føler
sig utrygge eller truet.

Vores sikkerhedsvagter anvender altid pædagogik og konflikthåndteringsværktøjer
målrettet borgerens sygdom. Når vi f.eks. skal håndtere truende og udadreagerende
borgere med demens eller en erhvervet hjerneskade er vores udgangspunkt altid, at
borgeren ikke forstår situationen og at adfærden ikke er bevidst og derfor anvender
vi altid spejlings- og afledningsteknikker inden vi anvender magt. Når vi anvender
magt er det for at sikre personalets og de øvrige beboeres sikkerhed og tryghed.
Magtanvendelserne er altid så skånsomme og kortvarige som muligt. Ofte vil en magt-
anvendelse kun bestå i at borgeren bliver fulgt tilbage til sin stue/bolig, så den
konfliktskabende adfærd på fællesområdet kan ophøre. Alle magtanvendelser har
juridisk afsæt i serviceloven og straffeloven.

Vi analyserer altid de situationer vi kommer ud i og arbejder på at forstå hvad borgerens
adfærd er et udtryk for, så vi fremadrettet kan minimere trusler og udadrearende adfærd.
Vi arbejder derfor både proaktivt med forebyggelse og med akut håndtering af vold og trusler.

Kontakt os
Tlf. 24 20 11 01
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Vagter til byggepladser i Hillerød og omegn (vagtselskab)

Vi har bred erfaring med bevogtning af byggepladser på hele sjælland for selskaber som
f.eks. Bonava, KAB Bolig, Dansk boligbyg og Huscompagniet.

En fast vagt på byggepladsen sikrer at der ikke bliver begået indbrud og tyveri, samt at der
bliver reageret i tide på vandskader og teknik alarmer.

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.

Bevogtningsopgaver i Hillerød

Bevogtning af udstyr udføres af uddannede og professionelle sikkerhedsvagter.
Vagtpersonalet sikrer lokaliteter og værdier så kundens værdier ikke udsættes for
tyveri, hærværk eller brand.

Vi påtager os både korte og længerevarende vagtopgaver - fra 6 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Ambassade- og diplomatsikkerhed

Bevogtning af ambassader, konsulater og diplomatboliger samt
eventsikkerhed udføres af professionelle og sikkerhedsgodkendte
vagter fra Dansk Sikkerhedsvagt i hele Hovedstadsområdet.

Vi kan også udføre adgangskontrol, visitation og registrering
af al ind-og udgang af ambassader og konsulater.

Vi påtager os både korte og længerevarende opgaver - fra 6 til 24 timer i døgnet.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Kameraer og alarmer sælges eller udlejes

Vi sælger og udlejer et kombineret kamera og alarmsystem, som reagerer og begynder at filme ved bevægelse.
Kameraet kan leveres på en fod (som på billedet) eller med vægmontage (både indendørs og udendørs). Hvis
nogen går ind i kameraets synsfelt (140 grader), begynder det at filme og sende en alarm til vores
døgnbemandede vagtcentral. Vi kan herefter gå ind og se hvad der sker hos kunden og reagere som aftalt,
f.eks. ringe kunden op, sende en vagt eller lign.
Kameraet fungerer godt til byggepladser, i private hjem ved bortrejse, i baggårde hos virksomheder, i
tomme bygninger, hos bilforhandlere der ønsker at deres biler bliver overvåget om aftenen og om natten osv.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Lukkerunde og opsyn (vagtfirma Hillerød)

Vi har en bil på gaden hver aften/nat som foretager lukkerunder, alarmkørsel og opsyn med
virksomheder og institutioner i Hillerød, Helsinge og omegn.

En lukkerunde sikrer at alle døre og vinduer i virksomheden/institutionen er lukket og låst
og vagten sørger også for at tyverialarmen er tilkoblet.

På den måde sikrer I jer bedst muligt at ingen får adgang til jeres virksomhed udenfor normal
arbejdstid samt at lys og kaffemaskiner er slukket - og at tyverialarmen er tilkoblet.

Private villaejere er også velkommen til at bruge os ved bortrejse, sommerferie, opsyn juleaften mv.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Natportier • Hotel Security

Vi leverer uddannede natportier til hoteller i hele Nordsjælland
og Københavnsområdet. Som et af de eneste sikkerhedsfirmaer i
Danmark kan vi levere sikkerhedsvagter med mange års erfaring som
natportier på hoteller og kursuscentre i Nordsjælland.

Vores natportierer fungerer både som receptionister og sikkerheds-
medarbejdere der kan checke gæster ind og ud, køre natkørsel,
gå sikkerhedsrunder, håndtere walk-in osv.

Vores natportiere kan anvendes som en vikarløsning ved sygdom
eller i perioder hvor I står uden personaledækning om natten.

Vi kan også levere sikkerhedsvagter til hoteller som har
oplevet indbrud, indtrængen, tyveri og ubudne gæster på hotellet
samt gæsternes værelser - eller hoteller der har været udsat for
røveri.

Vi kan desuden føre opsyn med hotellet i lukke-perioder, ved ombygning
eller lign.

Referencer: Hotel Hillerød, First Hotel kæden, Best Western.

Kontakt os
Tlf. 32 10 50 10 • 20 24 11 01.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk


Bestil en brandvagt - Hillerød, Allerød og Birkerød

Vi kan levere brandvagter som er uddannet i brandslukningsteknik.
Brandvagten overvåger brandsikkerheden og sikrer at flugtveje er frie
og at brandslukningsudstyret er tilgængeligt. Vi leverer brandvagter til
alle typer af opgaver herunder events, gymnasiefester, i virksomheder,
på byggepladser og hvor der arbejdes med flammer, gnister og brandfarlig
opvarmning. Det kan f.eks. være i forbindelse med tagdækning, svejsning,
skærebrænding og andet varmeudviklende værktøj. Brandvagten sikrer at vildfarne
gnister, gløder eller flammer er under kontrol og slukkes hurtigt.

Gode råd i forbindelse med varmt arbejde:

• De fleste forsikringsselskaber stiller krav til, at brandvagten
skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter varmt arbejdes ophør.
Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger er kravet dog 120 minutter
efter arbejdets ophør.

• Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let
antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller
afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.

• Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.

• Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.

• Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.

• Sørg for at have brandslukningsmateriale i nærheden.

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos DBI.DK

Vi er et større vagtfirma som kan håndtere komplekse opgaver, såsom akutopståede opgaver
samt opgaver som kræver 24 timers bevogtning.


Kontakt os:
Tlf. 24 20 11 01 • 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk


Vagter til kommuner (jobcentre, rådhuse, bosteder mv.)

Vi leverer vagter til jobcenter og kommunekontorer. F.eks. har vi hjulpet kommuner i
Nordsjælland hvor personalet følte sig utrygge eller skulle holde møder med utryghedsskabende
borgere. Vi kan være synligt tilstede i uniform eller sidde diskret på et kontor "gemt af vejen"
indtil personalet ringer efter vagten ved behov.

Vi kan også levere vagter til kommunale bosteder med udadreagerende borgere. Rekvirer vores
brochure "Handlingsplan ved vold mod personale på bosteder".

Vi har også en vagtpatruljebil på gaden i Hillerød hver nat, som kan føre opsyn med flere
kommunale bygninger samtidig, foretage lukkerunder og reagere på alarmer med kort responstid.

Vores vagter er uddannet i konflikthåndtering samt konfliktnedtrapning, førstehjælp og selvforsvar.

Udbud
Udbudsmateriale kan sendes til: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.

Hundevagter • vagt med hund (K9 security)

Vores hundevagter bevogter private områder og udstyr. Vagten løser opgaven i tæt samarbejde
med hundens sanser. Hunden giver signal såfremt uvedkommende nærmer sig området og vagten
reagerer på dette.

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Dørmænd & festvagter i Hillerød (dørvagt)

Vi leverer eventvagter og dørmænd til firmafester, gymnasiefester og events i Hillerød og omegn.
Vores eventvagter er uddannet i konflikthåndtering, adgangskontrol, event sikkerhed
og førstehjælp.

Mod et gebyr kan vi medtage førstehjælpsudstyr.

Minimumsbestilling er altid 3 vagter til alle typer firmaarrangementer og events.
Opgaver for private løses ikke.

Udvalgte referencer: Royal Stage Hillerød, Hillerød Tekniske Skole - U/NORD. DTU Lyngby.

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Vagter til produktionsselskaber

Skal I filme i Hillerød eller Nordsjælland og har brug for et vagtfirma til at holde øje med jeres
udstyr om natten, så kan I med fordel bruge vores erfarne vagter. Vi kan også beskytte tv holdet i
forbindelse med optagelser af kriminalprogrammer og lign. Vi har mange referencer indenfor dette område f.eks. DR, TV2, TV3 m.fl.

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk

Vagter til ambassader og konsulater

Vi leverer gerne vagter til ambassader, konsulater og diplomatsikkerhed i Københavns området.

Vi kan stå for adgangskontrol og bevogtning af ambassader og ambassadeboliger samt for
personbeskyttelsen af diplomater - eller bruges i forbindelse med event sikkerhed.

Den Italienske Ambassade i København og Hellerup har anvendt sikkerhedsvagter fra Dansk
Sikkerhedsvagts diplomatafdeling igennem en længere periode.

Udtalelse:
The Ambassador and myself are very pleased about how our cooperation is going. The service you
have been providing so far has been outstanding and the guards are very well trained and professional.
Both the employees at the Consulate and the visitors are really satisfied.

Best Regards
Marco Lattanzi
Vice Capo Missione
Ambasciata d'Italia in Copenaghen

Kontakt os for et tilbud på telefon: 32 10 50 10.

Butiksvagt, Centervagt og gågadevagt ordninger

Vi leverer butiksvagter, centervagter samt vagtordninger til flere butikker i en gåde som deles om
vagten.

Vagten er synlig ved butikkens ind- og udgang samt ved rundering i butikslokalet og kan tilkaldes via
mobiltelefon hvis personalet observerer noget mistænkeligt eller føler sig utryg.
Vagten kan pågribe butikstyve og stå for at gøre de stjålne varer op og udforme
en anmeldelse til politiet så vedkommende kan blive sigtet og retsforfulgt.

Centervagten kan desuden varetage funktioner såsom oplåsning og aflåsning af centeret, reagere på alarmer,
vise kunder vej til toilettet, administration af nøgler og adgangskort med videre.

Der kan opsættes vagtskilte ved indgangen til forretningen, så butikstyve ved at stedet er under overvågning.

Telefon: 32 10 50 10
info@vagtfirma-hilleroed.dk.

Salg og udlejning af GPS trackere

Vi sælger og udlejer gps trackere så I kan se hvor firmaets bil(er) befinder sig, spore værditransporter
samt holde øje med maskiner på byggepladser osv.

Via en computer eller en telefon kan man hele tiden se hvor enheden er henne, og via historikfunktionen
kan man spole 14 dage tilbage og se hvor enheden har været og hvornår.

Du kan også sætte vores døgnåbne vagtcentral til at holde øje med enheden og reagere hvis den bevæger
sig eller lign.

Vi yder 24 timers telefonsupport efter salg / under hele lejeperioden, og vores gps systemer er
gennemtestet af os igennem flere år, uden klager fra kunder. Gps'en uoploader sin position hvert minut
så du hele tiden er ajourført med dens placering.

Telefon: 32 10 50 10
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk.

Detektivopgaver

Vi kan foretage diskret og civil skygning af personer i bil
og til fods. Undervejs foretages fotodokumentation.

Dokumentation af kriminalitet, utroskab samt personers færden, gøren og laden.

Sweeping
Vores sweepingteam kan foretage sweepinger af lokaler eller hele bygninger for
ulovlig aflytning, skjult overvågning og industrispionage enheder.
Hvis I føler jer overvåget eller aflyttet skal I være velkommen til at kontakte os.

Telefon: 50 44 13 63 (Mandag - torsdag 09:00 - 16:00)
Mail: info@vagtfirma-hilleroed.dk.

Underleverandør til vagtbranchen

Vi arbejder gerne som underleverandør til andre vagtselskaber, så I er altid velkommen til at kontakte os
i travle perioder.

Vi tilbyder:

- Stationær vagt
- Gymnasiefest vagter / dørmænd
- Byggepladsvagt
- Butiksvagt
- Psykiatri / bosteder
- Brandvagter
- Tilsyn, rundering og lukkerunde (I Hillerød)
- Samt alarmpatrulje udføres

Vi har overenskomst med VSL og er autoriseret.

Telefon: 32 10 50 10
info@vagtfirma-hilleroed.dk.


Lej en nøgleboks i Hillerød med kameraovervågning

Har I brug for at opbevare nøgler i Hillerød med 24 timers adgang ? Så kan I leje en nøgleboks igennem os
med central placering i Hillerød centrum, med parkeringsplads tilknyttet og kameraovervågning, så man kan se
hvem der henter og afleverer nøgler. (Vagtservice Hillerød / vagt Hillerød / nøgleopbevaring Hillerød).

Ring: 32 10 50 10

Start din karriere indenfor vagtbranchen hos Dansk Sikkerhedsvagt

Vi har travlt og søger flere uddannede vagter med høj arbejdsmoral og den rigtige indstilling til jobbet.

Lige nu søger vi:
- Uddannede dørmænd
- Vagter til bosteder
- Hundevagter
- Vikarer med bestået "grundlæggende vagt"-kursus.

Hvis du har bestået vagtkurset kan du sende din ansøgning samt cv til os: job@vagtfirma-hilleroed.dk.

Husk at vedlægge nedenstående i din ansøgning:
• Vagtkursus el. dørmandskursus bevis
• Nyere straffeattest (bestilles her)
• Samtykkeerklæring (printes og underskrives her)
DAGENS TAGS: vagtfirma i Hillerød, Vagtselskab Sjælland, Vagtselskaber Hillerød, Vagtselskab Hillerød, Vagtservice, Alarmfirma, Alarmselskab, Vagt Allerød, Vagtfirma Birkerød,
Fredensborg, Hørsholm, Nivå, Kokkedal, Farum, Herlev, Hellerup, Rungsted, Ølstykke, Stenløse, Ballerup, Humlebæk, Espergærde, Snekkersten, Rungsted, Værløse, Vaktservice, Vagtværn, Brandvagt. Landsdækkende vagtfirmaer - Vagtselskab - Vagtberedskab i hovedstaden - Vagtfirma - Vagtfirmaer - Vagtfirma - Vagtfirma og alarmselskab - Vagtfirmaerne Nordsjælland - sikkerhedsvagt - brandvagt hillerød